W materiałach płatnych na tej stronie skupiam się wyłącznie na handlowaniu akcjami, ale dla lepszego zrozumienia giełdy, poniżej jest krótkie i proste wyjaśnienie kilku podstawowych instrumentów finansowych.


Instrumenty finansowe na giełdzie (ang. Stock Exchnage)


Akcje (ang. Shares, Stocks)

Kupowanie i sprzedawanie akcji jest praktycznie kupowaniem i sprzedawaniem części danej spółki akcyjnej. Akcja daje prawo własności części firmy notowanej na giełdzie. Jeśli na przykład posiadasz 250 akcji firmy, która wydała ogólnie 25000 akcji, to jest właścicielem 1% firmy. Akcje nie wygasają i są bezterminowe (no chyba, że firma zbankrutuje).

Jeśli firma jest dochodowa i zdecyduje się podzielić zyskiem z akcjonariuszami (zamiast np. ponownie zainwestowć) to Akcje mogą przynosić dochód (dywidendę), który jest wypłacany raz do roku.


Obligacje (ang. Bonds)

Obligacja to nic innego jak pożyczka, w której wystawca obligacji (pożyczkobiorca), którym jest często rząd jakiegoś kraju, obiecuje wykupic obligację od kupującego (pożyczkodawca) z określonymi odsetkami w określonym czasie. Obligacje sa wystawiane na różne terminy: półroczne, roczne, 3-letnie, 5-letnie, 10 letnie,  itp. Obligacjami można handlować na giełdzie podobnie jak akcjami.


Giełdowe Fundusze Investycyjne (ang. ETFs - exchange traded funds)


Udziałami w ETF handluje sie jak akcjami. Dla niektórych ludzi jest to łatwiejszy sposób na zainwestowanie na giełdzie. Fundusz z kolei jest właścicielem akcji i obligacji. Czyli kupując akcje danego funduszu, ty powieżasz swoje pieniądze funduszowi, który decyduje jakie akcje kupić i jakie sprzedać. Poszczególne fundusze maja różne profile i mogą się skupiać na różnych dziedzinach np. bio-technologie, kopalnie, finance,... .


Instrumenty Pochodne

Instrumenty pochodne jak opcje (ang. Options), kontrakty futures (ang. Futures) czy kontrakty na różnicę (ang. CFDs) można do pewnego stopnia porównać do zakładu sportowego. W tym zakładzie nie stajesz się właścicielem (akcje) ani nie pożyczasz (obligacje), ale stawiasz pieniądze na to, że coś pójdzie do góry albo w dół. Oczywiście wygrywa ten, który miał rację, reszta traci.

Jest jeszcze jedno poważne niebezpieczeństwo z pochodnymi instrumentami - możesz stracic DUŻO więcej niż zainwestowałeś. W akcjach i obligacjach poza przypadkiem "short selling/krótkiej sprzedaży(pojęcie wyjaśnimy w innym artykule) i kont/pożyczek marginalnych" tracisz maksymalnie to co zainwestowałeś. Instrumenty pochodne bazują(podążają za) na cenach tradycyjnych instrumentów jak akcje czy indeksy giełdowe.

Ostatnio bardzo popularne stały sie kontrakty na różnicę (ang. CFD - contract for difference), które z natury używają pożyczki marginalne i dźwignie finansowe. W skrócie, możesz wpłacić na konto np.  100zł a handlować jakbyś miał 300zł. To może brzmi zachęcająco, ale musisz wiedzieć, że akceptując te warunki, nie ryzykujesz tylko 100zł czy 300zł ale nawet 1000zł jeśli cena pójdzie gwałtownie w drugą stronę.

Dodakową zachętą do CFD są niskie progi wejścia - często można zacząć z bardzo małą kwotą np. 500zł. Większość reklam, które zachęcąja do handlu akcjami (w internecie czy w telewizji), tak naprawdę oferują handel z CFD